بیخیال

این روزها به جایی رسیده ام که خودم راکه هیچ خدارا هم نمیشناسم.چرا؟شاید بازهم حافظه نصفه و نیمه ام را ازدست داده ام. دیگر یاداوری زندگی ام از توانم خارج است.این جسم که کارش تمام است کمی از روح باقی مانده که ان هم راه خود را می رود.به کجا چنین شتابان؟این بار منم که ازاو میپرسم. ماکه باهم خوب کنار امده بودیم بازهم توافق را شکستی.دلم را می گویم.لا کردار نقطه ضعفم را پیداکرده است.خوب میداند چگونه از پادر خواهم امد.حیف حیف که کار نشد ندارد وگرنه اینبار تورا هم بیخیال میشدم.بیخیال این روزمرگی ها,بیخیال این بی توجهی ها بیخیال این اسمان تیره تو.,بیخیال تو.ولی نه بهتر است بیخیال خیالم شوم.بدرود من.

 

بی دل

منبع اصلی مطلب : بی دل
برچسب ها : بیخیال
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : من