بیفتد ,میخواهد

گاهی اوقات بد دلت می گیرد انگار کسی به عمد جلوی بغضت را گرفته تا خدایی نکرده ارامشی پیدا نکنی. اما همین که قصد تقرب میکنی و یک قدم برمیداری دیگر تمام دست های دنیاهم جمع شوند نمیتوانند مانع ریختن اشک هایت شوند.سال ها پیش سجاده و تسبیحم را کنار گذاشتمو به قول معروف قهر کردم اما امان ازاین صبر تو.این بار این من بودن را کنار گذاشته ام شده ام هیچ در مقابلت همان هیچی که بعد از نقش زدنش به خودت افرین گفتی. نمیدانم چه سری در کارهایت پنهان است اما عجیب به موقع حالم را درک میکنی.دوباره این هیچ,شدن میخواهد.بی تو هیچ بود با توبودن میخواهد.نمیدانم جانان حافظ کیست که از تو اورا میخواهد اما من تورا ازتو میخواهم.

یارب مبادکزپاجانان من بیفتد

دردوبلای اوکاش برجان من بیفتد

من چون زپابیفتم درمان دردمن اوست

درد ان بود که ازپا درمان من بیفتد

بی دل

منبع اصلی مطلب : بی دل
برچسب ها : بیفتد ,میخواهد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : یا رب