حرمت ,کنیم ,انگار

دراین دوره و زمانه چقدر حرمت ها راحت پایمال می شود.چقدرما ادم ها این واژه مقدس را به راحتی زیرپا می گذاریم.انگار نه انگار حرمت ؛حرمت دارد.راستش را که بخواهید دیگر ارزشی نمانده برای این کلمه دیگر اصلا چیزی به عنوان حرمت در زندگی ها معنا ندارد.انگار انسان ها فراموش کرده اند که همواره جایزالخطا نامیده می شوند.چرا به خاطر یک اتفاق کوچک یا حتی سوتفاهم به راحتی حرمت هارا می شکنند و ذره های ان را هم جمع نمی کنند تا خراشی به پای هر جایزالخطایی بیفتد.به نظرمن حرمت همان دل است؛دلی که شکسته شود همان حرمتش نادیده گرفته شده.کمی حواسمان را جمع کنیم و قبل از هر کاری به این واژه فکر کنیم با خودمان حساب و کتاب کنیم نکند رفتار یا گفتار ما حرمتی را بشکند.

گوییا باور نمیدارند روز داوری        که این همه قلب و دقل درکار داور می کنند

بی دل

منبع اصلی مطلب : بی دل
برچسب ها : حرمت ,کنیم ,انگار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : حرمت