سهراب ,دوست ,خانه ,خانه دوست ,دوست کجاست؟

قرار بود روز"مرگی"های زندگی ام را مکتوب کنم اما عجیب یاد شعر پر رمز و راز خانه دوست کجاست سهراب افتادم.به راستی خانه دوست کجاست؟

درفلق بود که پرسید سوار

اسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باقیست که از خواب خداسبزتراست

ودران عشق به اندازه پرهای صداقت ابیست

می روی تا ته ان کوچه که از پشت بلوغ

سر به در می ارد

پس به سمت گل تنهایی میپیچی

دوقدم مانده به گل

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

وتورا ترسی شفاف فرا می گیرد

کودکی میبینی 

رفته از کاج بلندی بالا

جوجه بر دارد از لانه ی نور

وازاو میپرسی

خانه دوست کجاست؟

سهراب ...بی دل

منبع اصلی مطلب : بی دل
برچسب ها : سهراب ,دوست ,خانه ,خانه دوست ,دوست کجاست؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : سهراب