بعضی

وای که این تکرار روزهای سخت و نفس گیر آدم را از پای در می آورد.نه تغییری نه تفاوتی انگار سوزن پرگار خدا درست روی این من قرار گرفته و قصد تکان خوردن هم ندارد.عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی...عشق داند که در این دایره سرگردانند.روز ها و شب ها به سرعت سپری می شوند و این من هنوز نتوانسته خود را با آن اتفاقات وفق دهد.زندگی اش را سرو سامان دهد،به روال عادی بر گردد.بعضی شکست ها جایی برای بازگشت نمی گذارد. بعضی اتفاقات بعضی ادم ها بعضی رابطه ها تمام زندگی یک من را به نابودی می کشاند.این نوشتن ها هم که چیزی را درست نمی کند فقط می شود سنگ صبوری برای این دل.و باز هم به قول فلانی تف به تو و رابطه های غزلی شکلت.

بی دل

منبع اصلی مطلب : بی دل
برچسب ها : بعضی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تکرار